Eldre klubbhistorie

1929-1939

Solberg Sportsklubb ble stiftet 26. november 1929.
22. oktober 1929 var endel idrettsinteresserte personer samlet i forsamlingslokalet for å drøfte spørsmålet om stiftelse av en sportsklubb i Solbergelva. De tilstedeværende besluttet å gå til stiftelse av en sportsklubb. Et foreløpig styre ble oppnevnt og disse fikk i oppdrag å utarbeide lover. Dette foreløpige styret bestod av: John Øgar, Johan Gjedde, Rolf Olsen, Peder Antonsen, Anton Hansen, Gustav Syvertsen og Hermann Christensen. Siden vintersesongen var nært forestående ble det også opprettet et ski- og skøyteutvalg.
Konstituerende møte ble holdt i sportsklubben 26. november 1929
Her ble det fattet vedtak om at klubben skulle hete SOLBERG SPORTSKLUBB.
Kontigenten ble bestemt til 1 kr. pr. kvartal.
Styre
Formann: Arnt Hansen (væveriarbeider)
ViceFormann: Johan Gjedde (fabrikk bestyrer)
Kasserer: Arthur Hansen (væveriassistent)
Sekretær: Hermann Christensen (væveriarbeider)
Oppmann: Gunnar Steiner (baker)
Supplanter: Erland Wiltil, Sverre Langaas, Vilhelm J. Hennum og Ingvald Simensen
Revisor: Rolf Olsen (formann) og Ingvald Simensen
Skiutvalget: Martinius Johansen

Det ble besluttet å søke om medlemsskap i Buskerud distriktlag for idrett
Solbergs Sportsklubb’s første styremøte
Første ordinære styremøte ble avholdt 24. februar 1930. Her ble det referert skriv fra Buskerud distriktlag for idrett hvori meddeltes at klubben var opptatt i laget fra 5. januar 1930.
Under dette styremøtet ble det bestemt å søke distriktslaget om at klubbens drakt skulle være sorte benklær og hvit bluse med monogram S.S. Det ble også søkt om opptak i Buskerud Fotballkrets.
Sportslig var fotball og ski de største aktivitene i de første årene. I 1932 ble det nedsatt komitee for å opprette en friidretts gruppe. Et sitat fra SSK’s jubileumsbok utgitt i 1979 lyder:

I anledning at arbeidsledige spillere manglet støvler ble bevilget et tilskudd av kr. 20,- til disse 3 par. Et ønske fra 2 spillere om å få kjøpt støvler gjennom klubben mot å betale kr. 5,- kontant og deretter kr. 2,- pr. uke ble imøtekommet.
40-tallet

Fra krigstiden finner vi følgende sitat:
I skriv til fotballkretsen 13. juli 1940 meddeles at spillerne ikke har begynt trening og at styret ikke finner å kunne delta i kretskampene uten nærmere beskjed hvis ikke det skulle vise seg at interessen er bedre.Sekretær og det øvrige personalet i NFF har sagt opp sine stillinger og fratrer samtidig med styret.
Etter at krigen var over begynte folk igjen å tenke på idrettsarbeidet. Krigen hadde sveiset folk sammen og det var ingen forskjell på liten og stor. Mange steder i landet hadde to idrettslag: Et som stod tilsluttet Norges Landsforbund for Idrett og et som stod tilsluttet Arbeidernes Indrettsforbund. I Solbergelva hadde vi Solberg Sportsklubb og Solberg A.I.L. Det siste ble stiftet 28. januar 1935 og fikk 150 medlemmer. Fra sentralt hold ble det etter krigen oppfordret til sammenslåing. 20. mai 1945 ble det avholdt ekstrordinær generalforsamling på Fredtun.

Etter avstemning ble klubbens navn avgjort:
Avstemning klubbnavn
Solberg Sportsklubb: 40 stemmer
Solbergelvas Idrettslag: 35 stemmer
Solberg Idrettslag: 11 stemmer

Den nye klubben hadde følgende styre:
Styre
Formann: Arne Røgeberg
Styremedlemmer: Martinius Johansen, Reidar Gustavsen, Johs Østvold og Johan Gulbradsen
Oppmann fotball: Leif Bergersen
Oppmann ski: Rudolf Braaten
Oppmann friidrett: Birger Moen
Oppmann junior: Bjørn Engedahl

50-tallet
Den som har bodd i Solbergelva en stund vet at 1952 er et viktig år. Dette året klarte SSK å spille seg til finale i fotballens NM. I finalen ble det tap 3-2 etter at Solberg ledet 2-0 til pause. På veien til finalen ble både Vålerenga og Brann slått ut.
På finalelaget spilte: Kåre Moen, Rolf Karlsen, Rolf Pettersen, Gunnar Moen, Sigmund Zachariassen, Leif Simensen, Tore Hole, Kjell Arnesen, Johny Andersen, Reidar Moen og Lorang Solberg.
I 1957 ble klubbens nye gressbane åpnet 11 august. 600 tilkuere var tilstede for å se åpningskampen mellom Solberg og Mjøndalen. Alf Svensrud var dommer i kampen. Etter at Solberg hadde tapt for Mjøndalen og Birkebeineren tapte for Steinberg ble det finale mellom Mjøndalen og Steinberg som Steinberg vant på straffekonkurranse.
I 1959 ble 30 års jubileums fest avviklet i Chris Selskapslokaler i Mjøndalen. Her ble klubbens fortjenestemerke i gull tildelt Gunnar Kristoffersen, Gunnar Moen, Harry Martinsen og Arne Røgeberg. I referatet står det at Solberg Spinderi gav 20 lyspærer til skøytebanen.
60-tallet
Fra 1964 vet vi at Jens Austad og Knut Hvidsten berømmes for islegging av bandybanen. Det ble nedlagt mye arbeid både natt og dag. I 1964 foreslo Kåre Moen at Eldres Avdeling skulle opprettes. Aldersgrense skulle være 35 år. På konstituerende møte 4. november ble første styre i «Eldres» valgt:
Styre
Formann: Kåre Moen
Styremedlemmer: Harry Martinsen, Arne Hansen, Gunnar Moen og Knut Hvidsten

I 1969 ble klubben 40 år. Dette året hadde Solberg bandylag sin beste sesong noen gang. Seniorene vant alle sine kamper og rykket opp i 2. divisjon. Også i junioravdelingen er de sportslige prestasjoner på topp. Finn Austad ble nordisk mester i skøyte og kølleteknikk.
70-tallet
I 1973 fikk Solberg sine første norgesmestre og ikke uventet skjedde dette i bandy. Guttelaget slo Skeid 3-1 i finalen. På laget spilte: Tore Pedersen, Odd Støen, Sverre Johansen, Roger Bringaker, Christian Steiner, Freddy Løvland, Arne Wam, Tom Ivar Neggen, Helge Bentsen, Helge Moen, Steinar Iversen, Knut Rognan, Hans Holger Smith Hansen og Vidar Hagen. Ledere var Ola Austad og Jan Fjeld.
I 1974 var ny garderobe og butikk for Solberg Spinneri ferdig til bruk. Den gamle «kåken» hadde utspilt sin rolle og de nye garderobene med tilhørende dusj og badstue var velkommen. I 1974 fikk Solberg også norgesmestre i Gymnastique Modern. Ledet av Siri Malmstrøm ble følgende norgesmestre: Else-Bente Kristoffersen, Tone Solvang, Ingrid Meland, Tone Grøv, Astrid Bøhm, Liss Eggen, Anne Thorsrud, Ragnhild Hoff, Trine Fossan og Janne Christoffersen. A-laget i bandy klarte denne sesongen opprykk til 1. divisjon. Uten særlig tilgang til bane med lys ble dessverre tilværelsen i øverste divisjon kortvarig.
Lysmastene rundt bandybanen i Solbergelva kom på plass 16. oktober 1977. Disse ble fraktet fra Barkåker til Solbergelva av ivrige dugnadsarbeidere. I 1977 fikk klubben enda flere norgesmestre i GM: Kristin Halvorsen, Tone Vold, Tove Henriksen, Else Blom, Tanja Bratberg, Bente Nielsen og Kjersti Johansen. Fotballlaget rykket opp i 4. divisjon med Bjørn Ottesen som trener.
I 1978 hadde Solberg etablert seg i øverste divisjon i bandy. Dette skjedde med å erobre 3. plass ved å slå Stabæk 4-2 i bronsefinalen. Junioravdelingen i bandy klarte på denne tiden å bli kretsmestre og norgesmestre i flere årsklasser. Flomlysanlegget sørget for en rask sportslig opptur.
I 1979 ble klubbens 50 års jubileum avviklet. Klubbens formann i jubileums året var Ingar Temte. Formann i jubileumskomiteen var Roar Åberg.