Anlegg

Solberg gress

Solberg gress ble bygget i 1957, og har vært vår hovedbane siden. Her spiller og trener klubbens A-, Jr- og Guttelag. Det er en sittetribune ved siden av innbytterbenken og speakerbua, og ellers er det ståplass rundt hele banen. Unntaket er «den gule benken» bak mål, men den er forbeholdt Eldres avdeling. Banen er som regel tilgjengelig for bruk fra ca 1. mai og ut fotballsesongen. Det er åpen inngang for publikum, utenom på A-lagets kamper der det er en inngangspris på 50 kroner for voksne.

Solberg kunstgress

Solberg kunstgress ligger ved siden av Solberghallen og Solbergsenteret, og ble bygget i 2001. I 2011 ble det 10 år gamle kunstgresset byttet ut. Banen har hatt en stor betydning for utviklingen av fotballen i Solberg. På bare 5 år var det en fordobling av antall aldersbestemte lag. Det er flombelysning på banen, samt innbytterbokser. Det er ståplasser rundt hele banen. Banen brukes ikke i vintersesongen. Gjennom fotballsesongen spiller/trener alle klubbens lag på kunstgressbanen.

Solberg grus

Solberg grus ligger midt i mellom gressbanen og grusbanen. Den er mest kjent som bandybane. Etter kunstgressbanen kom, brukes bare denne banen sporadisk til fotballaktivitet. Banen fungerer også som parkeringsplass på noen av A-lagets mest besøkte kamper. Det er flombelysning, to tribuner, innbytterbenker, speakerbu og elektronisk måltavle rundt grusbanen.

Nye klubbhus

I det nye klubbhuset som sto ferdig i 2007 er det 4 garderober og 2 dommergarderober. I underetasjen er det også en garasje med klubbens maskinpark, et vaskerom og en slipebod til bandy. I 2. etasje er det lagerplass for alle klubbens lag.

Gamle klubbhus

Det ble bygget i 1974, og inneholdt da også en butikk for Solberg Spinderi. Nå er det mest brukt som møtelokale, og leies også ut til diverse arrangementer, som f.eks avslutninger. Ellers inneholder bygget en kafeteria og kontoret til daglig drift.

Eldres

Bygget ligger ut mot riksveien, og er et fest-/møtelokale. Det er også kjøkken, toalett og en bar i første etasje. Den første fredagen hver måned blir det arrangert treff for klubbens eldre garde her. I 2.etasje er det møterom for senior fotball og bandy.

Solberg Sport- og Kultursenter

Senteret ble åpnet i 1992, og brukes nå mest til innebandy, turn og håndball. Det blir også arrangert konserter, messer og utstillinger i hallen. Dessuten er det et treningsstudio og et spinningsenter i hallen. I tillegg til dette er det en kafeteria her. Foruten dette inneholder bygget også SFO og helsestasjon. Det er også ungdomsklubb her.

Andre fasiliteter

Parkering: Det er parkeringsplass inntil riksveien og det nye garderobeanlegget. Dessuten er det parkeringsmuligheter utenfor Solberghallen, og enkelte dager ute på grusbanen. Garderober: I underetasjen på det nye klubbhuset er det fire garderober og to dommergarderober. Kiosk: Kiosken ligger i underetasjen av det nye klubbhuset, og er vendt ut mot gressbanen.